ZAWARCIE POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO „OTULINA PODKRAKOWSKA” 18.04.2024

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”.

Jest to ważny moment dla 10. Podkrakowskich gmin, które będą dzięki temu Porozumieniu mogły zrealizować szereg inwestycji i działań przy zapewnionym współfinansowaniu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) to 29 714 910,00 euro, co według podziału 191,44 euro na mieszkańca daje gminom:

  • Myślenice – 8 518 553,70 euro
  • Krzeszowice – 6 130 134,80 euro
  • Słomniki – 2 584 071,69 euro
  • Jerzmanowice-Przeginia – 2 095 514,05 euro
  • Skała – 2 020 469,15 euro
  • Iwanowice – 1 772 935,84 euro
  • Siepraw – 1 476 134,08 euro
  • Koniusza – 1 720 863,86 euro
  • Sułoszowa – 1 110 549,70 euro
  • Kłaj – 2 015 683,15 euro.

To projekty, inwestycje i przedsięwzięcia, które do 2030 roku zostaną zrealizowane na terenie naszego Stowarzyszenia, dotyczyć będą takich obszarów jak retencja, gospodarowanie odpadami, zrównoważona mobilność, zielono-niebieska infrastruktura, zagospodarowanie terenów zdegradowanych, edukacja przedszkolna i szkolna, w tym w zakresie edukacji włączającej.

Powyższe obszary będą rozwijane poprzez realizację przez gminy projektów, które znajdują się na specjalnej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Małoposlkiego liście, stanowiącej załącznik do Strategii IIT OPK, po więcej informacji na temat Strategii IIT zapraszamy tutuj:  https://otulinapodkrakowska.pl/strategia-terytorialna/

Dziękujemy Panu Marszałkwi Witoldowi Kozłowskiemu oraz jego współpracownikom za odwiedzenie nas dziś w Myślenicach, w siedzibie naszego Stowarzyszenia i naszego Lidera.

Szczególne podziękowania dla Szefów gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu za zgodną dotychczasową współpracę, niech ten symboliczny Ważny dzień będzie końcem 1. Etapu PRZYGOTOWANIA a początkiem 2. Etapu REALIZACJI i niech ta współpraca będzie tak samo owocna jak poprzednia.

Autor: Kinga Paciorek

 

Skip to content