Ogłoszenia

STRATEGIA TERYTORIALNA IIT PRZYJĘTA PRZEZ WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania, podczas którego została przyjęta Strategia Terytorialna IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Tym samym zakończyliśmy bardzo ważny, trwający ponad 1,5 roku proces opracowania dokumentu, który stanowi podstawę rozwoju obszaru stowarzyszenia, czyli 10 tworzących je gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, …

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z …

Obwieszczenie zarządu – anulowanie procedury SOOŚ i konsultacji z dn. 19.10.2023

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r. anulujące obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął w dniu 27 października 2023 r. uchwałą nr …

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej

OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM: tutaj. —————————————————————————- OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w …

Projekt Strategii Terytorialnej przyjęty

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, określającym obszary i cele rozwojowe oraz kierunki wspólnego działania 10 gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu miasta Krakowa. Ma …

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/ Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT. Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji …

Warsztaty Strategiczne z udziałem przedstawicieli gmin oraz partnerów społeczno-gospodarczych

W dniach 24 i 25 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Udział wzięli przedstawiciele gmin, członków Stowarzyszenia, członkowie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii, a także partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym członkowie Rady Programowej. Warsztaty miały na celu: – Weryfikację wyników diagnozy obszaru Stowarzyszenia; – Określenie …

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT). Termin naboru: Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form: on-line, wypełniając formularz pod …

Ankieta dla mieszkańców – badanie opinii publicznej

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW https://otulinapodkrakowska.webankieta.pl/ Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru. Aby dobrze zdiagnozować potrzeby naszych mieszkańców, przygotowaliśmy poniższą ankietę, której wyniki będą elementem …

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii IIT

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska o przystąpieniu do opracowania „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Stowarzyszenia Otulina …

Skip to content