Ogłoszenia

Spotkanie Projektowe „Easy Energy” w Skale 13.06.2024

W dniu 13 czerwca 2024 r. przedstawiciele gmin Krzeszowice, Skała i Słomniki zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu projektowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”. Podczas spotkania zostały zaprezentowane proste, nisko kosztowe działania zwiększające efektywność energetyczną. Uczestnicy chętnie wymieniali się …

Spotkanie Projektowe w Danii 6-7.05.2024

W dniach 6-7 maja br. wzięliśmy udział w międzynarodowych warsztatach projektowych na temat łatwych rozwiązań energetycznych wzmacniających naszą inicjatywę mającą na celu zgromadzenie ekspertów branżowych, obrońców środowiska, decydentów, przedstawicieli lokalnych, regionalnych i krajowych oraz organizacji wspierających biznes i przejście do wdrażania łatwych, praktycznych środków oszczędzania energii. Konsorcjum projektu EASY ENERGY EFFICENCY SOLUTIONS FOR PUBLIC BUILDINGS …

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Easy Energy” w Krakowie

W dniu 18 kwietnia 2024 r. przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR” Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowinki ze świata w obszarze efektywności energetycznej, w szczególności te łatwe do wdrożenia rozwiązania, …

ZAWARCIE POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO „OTULINA PODKRAKOWSKA” 18.04.2024

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”. Jest to ważny moment dla 10. Podkrakowskich gmin, które będą dzięki temu Porozumieniu mogły zrealizować szereg inwestycji i działań przy zapewnionym współfinansowaniu ze …

1. szkolenie w ramach Sieci współpracy OPK

W dniu 22 stycznia br. została zawarta umowa pomiędzy FRDL MISTIA a Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska w zakresie organizacji 12 szkoleń dla pracowników samorządowych gmin i jednostek tworzących Stowarzyszenie. Pierwsze szkolenie odbyło się 29 lutego br., w formule stacjonarnej, w siedzibie MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej. Uczestniczyło w nim 20 osób. Tematem szkolenia było: „Radzenie …

Spotkanie projektowe w Hamburgu 30.11-1.12.2023

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia br. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie w ramach realizacji projektu „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”, który OPK realizuje jako Parnter projektu. Spotkanie odbyło się w Hamburgu i było zorganziowane przez Lidera projektu: Hanse Parlament s. V. Była to okazja …

STRATEGIA TERYTORIALNA IIT PRZYJĘTA PRZEZ WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania, podczas którego została przyjęta Strategia Terytorialna IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Tym samym zakończyliśmy bardzo ważny, trwający ponad 1,5 roku proces opracowania dokumentu, który stanowi podstawę rozwoju obszaru stowarzyszenia, czyli 10 tworzących je gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, …

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z …

Obwieszczenie zarządu – anulowanie procedury SOOŚ i konsultacji z dn. 19.10.2023

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r. anulujące obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął w dniu 27 października 2023 r. uchwałą nr …

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej

OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM: tutaj. —————————————————————————- OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w …

Skip to content