O Stowarzyszeniu

STATUT STOWARZYSZENIA OTULINA PODKRAKOWSKA /POBIERZ/

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego tworząc zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy 10. podkrakowskich gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.

Dzięki powołaniu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, gminy tworzące jego obszar zyskują możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027” stanowiąc tzw. Inny Instrument Terytorialny (IIT).

IIT, to jedna – obok Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) – z form rozwoju obszarów połączonych funkcjonalnie.

Podstawę działania Stowarzyszenia stanowi Strategia Terytorialna, która wyznacza kierunki rozwoju obszaru w latach 2021-2027. Więcej

Skip to content