1. szkolenie w ramach Sieci współpracy OPK

W dniu 22 stycznia br. została zawarta umowa pomiędzy FRDL MISTIA a Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska w zakresie organizacji 12 szkoleń dla pracowników samorządowych gmin i jednostek tworzących Stowarzyszenie.

Pierwsze szkolenie odbyło się 29 lutego br., w formule stacjonarnej, w siedzibie MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej. Uczestniczyło w nim 20 osób.

Tematem szkolenia było: „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i praktyczny. Uczestnicy poznali m.in. objawy wypalenia, czynniki ryzyka oraz rodzaje wsparcia, poznali także techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie poprowadziła Małgorzata Bartkiewicz, doświadczona trener biznesu, szkoleniowiec, coach z 18 letnim doświadczeniem.

Uczestnicy wypełnili ankiety oceniające szkolenie, ich wyniki wskazują na wysoki poziom satysfakcji – zarówno z wartości merytorycznej szkolenia, jak i jego strony organizacyjnej.

Skip to content