Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Easy Energy” w Krakowie

W dniu 18 kwietnia 2024 r. przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”

Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowinki ze świata w obszarze efektywności energetycznej, w szczególności te łatwe do wdrożenia rozwiązania, dzięki którym możemy na co dzień przyczynić się do oszczędności w zakresie termoizolacji budynków, zużycia wody , czy energii elektrycznej. W trakcie części warsztatowej uczestnicy pracowali nad łatwym i do wdrożenia rozwiązaniami w budynkach użyteczności publicznej, po ro by w czerwcu br. przeprowadzić badanie w tym obszarze na terenie gmin OPK.

 

Skip to content