Spotkanie Projektowe „Easy Energy” w Skale 13.06.2024

W dniu 13 czerwca 2024 r. przedstawiciele gmin Krzeszowice, Skała i Słomniki zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu projektowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane proste, nisko kosztowe działania zwiększające efektywność energetyczną. Uczestnicy chętnie wymieniali się opiniami na temat działań z zakresu termoizolacji budynków, zużycia wody, czy energii elektrycznej, już wdrożonych w swoich instytucjach. Nie brakowało również nowych pomysłów, które podczas części warsztatowej uczestnicy umieszczali w specjalnych ankietach. W najbliższym czasie wszystkie zebrane rozwiązania zostaną przekazane do analizy w ramach 1. etapu projektu, który polega na zebraniu rozwiązań w grupach docelowych.

czytaj więcej o projekcie: https://easy-energy-bsr.eu/

 

Spotkanie Projektowe w Danii 6-7.05.2024

W dniach 6-7 maja br. wzięliśmy udział w międzynarodowych warsztatach projektowych na temat łatwych rozwiązań energetycznych wzmacniających naszą inicjatywę mającą na celu zgromadzenie ekspertów branżowych, obrońców środowiska, decydentów, przedstawicieli lokalnych, regionalnych i krajowych oraz organizacji wspierających biznes i przejście do wdrażania łatwych, praktycznych środków oszczędzania energii.

Konsorcjum projektu EASY ENERGY EFFICENCY SOLUTIONS FOR PUBLIC BUILDINGS AND SMALL COMPANIES IN THE BSR omówiło: aktualizacje projektu i planu działania (status gromadzenia rozwiązań, informacje zwrotne i kolejne kroki), pierwsze zadania sprawozdawcze i aktualizacje rozpowszechniania.

Nasz Gospodarz – Gmina: Vesthimmerlands Kommune podzieliła się również najlepszymi praktykami w tym obszarze, zabierając grupę do odwiedzenia przypadków energetycznych w Vesthimmerland.

W ramach warsztatu wzięliśmy udział także w wizycie studyjnej, gdzie poza prezentacją rozwiązań, mięliśmy okazję zobaczyć piękno duńskiej ziemi.

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Easy Energy” w Krakowie

W dniu 18 kwietnia 2024 r. przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”

Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowinki ze świata w obszarze efektywności energetycznej, w szczególności te łatwe do wdrożenia rozwiązania, dzięki którym możemy na co dzień przyczynić się do oszczędności w zakresie termoizolacji budynków, zużycia wody , czy energii elektrycznej. W trakcie części warsztatowej uczestnicy pracowali nad łatwym i do wdrożenia rozwiązaniami w budynkach użyteczności publicznej, po ro by w czerwcu br. przeprowadzić badanie w tym obszarze na terenie gmin OPK.

 

Spotkanie projektowe w Hamburgu 30.11-1.12.2023

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia br. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie w ramach realizacji projektu „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”, który OPK realizuje jako Parnter projektu. Spotkanie odbyło się w Hamburgu i było zorganziowane przez Lidera projektu: Hanse Parlament s. V.

Była to okazja do spotkania się i poznania w Partnerstwie, zaplanowania i zorganizowania dalszych działań projektowych. W ramach merytorycznej części związanej z realizowanym projektem pracowaliśmy warsztatowo nad wypracowaniem pytań do wywiadów w ramach pierwszego etapu projektu (WP1).

Na spotkanie przygotowaliśmy prezentację, którą można przeczytać tutaj: /pobierz/.

W ramach integracji wszyscy uczestnicy odwiedzili przepiękny Christmas Garden, który jest organizowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Warto było odwiedzić to miejsce.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wyjazdu.

O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska – jako PARTNER – realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 (https://interreg-baltic.eu/about/)

Tytuł projektu: Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR

logotypy projektu

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy, od 1.11.2023-31.10.2026

Strona internetowa projektu: https://easy-energy-bsr.eu/

 

Z ramienia Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska  w projekcie bierze udział 6 gmin:

 1. Gmina Iwanowice
 2. Gmina Kłaj
 3. Gmina Koniusza
 4. Gmina Krzeszowice
 5. Gmina Skała
 6. Gmina Słomniki
 7. Gmina Sułoszowa

W wyniku realizacji projektu planuje się pilotażowo wdrożyć wypracowane w projekcie rozwiązania z zakresie efektywności energetycznej w co najmniej 25 budynkach użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do zdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w dwóch obszarach: obszar izolacji budynku i obszar zużycia ciepłej wody. Będą to rozwiązania, które różnią się od tych wysokokosztowych, inwestycyjnych, których realizacja powoduje osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w ramach pojedynczych inwestycji. Wypracowane łatwe do wdrożenia rozwiązania mają przynieś około 5-15% efektywności energetycznej, natomiast ponieważ są to proste, praktyczne rozwiązania, mogę być wdrażane w większej liczbie budynków, dzięki czemu gminy mogą uzyskać globalnie większą efektywność energetyczną na poziomie budynków użyteczności publicznej, będących w ich posiadaniu.

Grupy docelowe projektu:

 • Regionalne władze publiczne:

Instytucje publiczne, które są zarządzane lub administrowane przez partnerów regionalnych, otrzymują praktyczne rozwiązanie, w jaki sposób mogą poprawić efektywność swoich budynków przy minimalnym wysiłku.

 • Lokalne władze publiczne:

Budynki zarządzane przez lokalne władze publiczne zostaną zidentyfikowane, opracowane i wdrożone proste rozwiązania energetyczne dla ich budynków.

 • Organizacje wspierające biznes:

BSO będą działać jako pośrednicy między firmami z zielonego sektora a władzami publicznymi; stały personel zostanie wykwalifikowany jako specjalista ds. energii, aby konsultować się z instytucjami publicznymi w zakresie simstreamingu

 • MŚP:

MŚP mogą nie tylko wspierać realizację prostych rozwiązań, ale mikroprzedsiębiorstwa są ważną, zaniedbaną grupą, która często nie może sobie pozwolić na wysokie inwestycje, ale może je wdrożyć dla własnej firmy.

Partnerzy projektu:

 1. PP 1 Hanse-Parlament, DE
 2. PP2 ZEBAU,DE
 3. PP3 Panevėžys Chamber of Commerce, Industry and Crafts
 4. PP4 Panevezys district municipality
 5. P5P Latvian Chamber of Commerce and Industry
 6. PP6 Riga Planning Region
 7. PP7 Estonian Chamber of Commerce and Industry
 8. PP8 Tartu Regional Energy Agency
 9. PP9 Otulina Podkrakowska Association
 10. PP10 Satakunta University of Applied Sciences
 11. PP11 Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs
 12. PP12 Vesthimmerlands Municipality
Skip to content