O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska – jako PARTNER – realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 (https://interreg-baltic.eu/about/)

Tytuł projektu: Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR

logotypy projektu

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy, od 1.11.2023-31.10.2026

Strona internetowa projektu: https://easy-energy-bsr.eu/

 

Z ramienia Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska  w projekcie bierze udział 6 gmin:

 1. Gmina Iwanowice
 2. Gmina Kłaj
 3. Gmina Koniusza
 4. Gmina Krzeszowice
 5. Gmina Skała
 6. Gmina Słomniki
 7. Gmina Sułoszowa

W wyniku realizacji projektu planuje się pilotażowo wdrożyć wypracowane w projekcie rozwiązania z zakresie efektywności energetycznej w co najmniej 25 budynkach użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do zdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w dwóch obszarach: obszar izolacji budynku i obszar zużycia ciepłej wody. Będą to rozwiązania, które różnią się od tych wysokokosztowych, inwestycyjnych, których realizacja powoduje osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w ramach pojedynczych inwestycji. Wypracowane łatwe do wdrożenia rozwiązania mają przynieś około 5-15% efektywności energetycznej, natomiast ponieważ są to proste, praktyczne rozwiązania, mogę być wdrażane w większej liczbie budynków, dzięki czemu gminy mogą uzyskać globalnie większą efektywność energetyczną na poziomie budynków użyteczności publicznej, będących w ich posiadaniu.

Grupy docelowe projektu:

 • Regionalne władze publiczne:

Instytucje publiczne, które są zarządzane lub administrowane przez partnerów regionalnych, otrzymują praktyczne rozwiązanie, w jaki sposób mogą poprawić efektywność swoich budynków przy minimalnym wysiłku.

 • Lokalne władze publiczne:

Budynki zarządzane przez lokalne władze publiczne zostaną zidentyfikowane, opracowane i wdrożone proste rozwiązania energetyczne dla ich budynków.

 • Organizacje wspierające biznes:

BSO będą działać jako pośrednicy między firmami z zielonego sektora a władzami publicznymi; stały personel zostanie wykwalifikowany jako specjalista ds. energii, aby konsultować się z instytucjami publicznymi w zakresie simstreamingu

 • MŚP:

MŚP mogą nie tylko wspierać realizację prostych rozwiązań, ale mikroprzedsiębiorstwa są ważną, zaniedbaną grupą, która często nie może sobie pozwolić na wysokie inwestycje, ale może je wdrożyć dla własnej firmy.

Partnerzy projektu:

 1. PP 1 Hanse-Parlament, DE
 2. PP2 ZEBAU,DE
 3. PP3 Panevėžys Chamber of Commerce, Industry and Crafts
 4. PP4 Panevezys district municipality
 5. P5P Latvian Chamber of Commerce and Industry
 6. PP6 Riga Planning Region
 7. PP7 Estonian Chamber of Commerce and Industry
 8. PP8 Tartu Regional Energy Agency
 9. PP9 Otulina Podkrakowska Association
 10. PP10 Satakunta University of Applied Sciences
 11. PP11 Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs
 12. PP12 Vesthimmerlands Municipality
Skip to content