STRATEGIA TERYTORIALNA IIT PRZYJĘTA PRZEZ WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania, podczas którego została przyjęta Strategia Terytorialna IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Tym samym zakończyliśmy bardzo ważny, trwający ponad 1,5 roku proces opracowania dokumentu, który stanowi podstawę rozwoju obszaru stowarzyszenia, czyli 10 tworzących je gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.

Dzięki Strategii IIT na obszarze Stowarzyszenia zostanie zrealizowane szereg ważnych i interesujących działań o charakterze strategicznym, inwestycji, projektów edukacyjnych czy turystycznych.

Po więcej odsyłamy państwa do strony dedykowanej naszej strategii – tutaj.

Opracowanie Strategii jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13. Pomoc techniczna, Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy UE

 

Skip to content