Zrównoważona mobilność

Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast i ich obszarów funkcjonalnych: budowanie konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców. Celem działań w obszarze mobilności jest doprowadzenie do sprawnego poruszania się, przy jak najmniejszym zaangażowaniu ruchu samochodowego. Są to inwestycje w transport publiczny, infrastrukturę podróżnych (np. parkuj i jedź), ale także edukacja i zachęcanie do zmiany sposobu podróżowania na publiczny lub niezmotoryzowany.

Skip to content