Warsztaty Strategiczne z udziałem przedstawicieli gmin oraz partnerów społeczno-gospodarczych

W dniach 24 i 25 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.
Udział wzięli przedstawiciele gmin, członków Stowarzyszenia, członkowie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii, a także partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym członkowie Rady Programowej.
Warsztaty miały na celu:
– Weryfikację wyników diagnozy obszaru Stowarzyszenia;
– Określenie celów i kierunków działań Stowarzyszenia od roku 2030;
– Doprecyzowania i określenie listy projektów do realizacji w ramach Strategii;
– Opracowanie planu rozwoju Stowarzyszenia do roku 2030.

Skip to content