Rekreacja, kultura, turystyka

Obszar Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska jest niezwykle ciekawy i zróżnicowany pod względem walorów przyrodniczych, czy kulturowych. Dlatego jednym z ważnych celów działalności będzie rozwój oferty czasu wolnego, tworzenie spójnej oferty turystycznej, inwestycje w zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

Skip to content