Projekt Strategii Terytorialnej przyjęty

fotografia uczestników posiedzenia Zarządu z dnia 29.08.2023

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, określającym obszary i cele rozwojowe oraz kierunki wspólnego działania 10 gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu miasta Krakowa. Ma aktywizować i integrować do współdziałania samorządy oraz szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych i innych interesariuszy, stanowiąc jednocześnie instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

Z projektem Strategii będzie można się zapoznać w procesie konsultacji społecznych, o którym poinformujemy w osobnym wpisie. Obecnie rozpoczynamy proces opracowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, która wraz z projektem Strategii będzie podlegała wspomnianym konsultacjom.

Skip to content