Edukacja włączająca

Wsparcie rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz inwestycje i działania edukacyjne skierowane na poprawę dostępności do usług edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dzięki wsparciu działań w zakresie edukacji włączającej oraz lokalnym inicjatywom edukacyjnym poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

Skip to content