Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowania do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Realizowany jest poprzez działania adaptacyjne, o różnym charakterze i w różnej formie, w szczególności w zakresie ochrony powietrza oraz działania służące ograniczeniu niskiej emisji, w tym w zakresie gospodarki odpadami oczyszczania ścieków.

Skip to content